Tikkun Olam Makers עוסק בפיתוחה של קהילה גלובלית של מייקרים: אנשי טכנולוגיה, מעצבים ומהנדסים, אשר עוסקים בתיקון עולם באמצעות פיתוח של חדשנות טכנולוגית כפתרון לצרכים חברתיים. באמצעות תהליך העבודה אשר פותח ב- TOM ובאמצעות פלטפורמה אינטרנטית ייעודית, מייצר המיזם ידע טכנולוגי מתקדם בקוד פתוח, העומד לרשותם של אנשים בכל העולם, ללא עלות. באופן זה מבטא TOM את הערך היהודי העתיק של “תיקון עולם”, אשר עומד בבסיס חזונה של ראות, ומיישם את משימתה של ראות להוביל שינוי חיובי ומהותי למען עתידם של מדינת ישראל, העם היהודי והעולם כולו.

 
 

מרכז קפיצת מדרגה הוקם במטרה להניע בישראל תהליך של פיתוח כלכלי-חברתי, אשר יוביל לשיפור משמעותי באיכות החיים של תושבי המדינה.

 

המרכז נולד מתוך צורך ממשי ליישם ולהפיץ את המומחיות שנצברה במהלך 13 שנות מחקר ועבודת שטח במכון ראות, ולתת לו ביטוי הלכה למעשה. כיום מעניק המרכז שרותי הכשרה, ייעוץ, ליווי והטמעה של תהליכי פיתוח עירוני ואיזורי בכל הארץ. למרכז מומחיות בליווי גופי ממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות קהילה וארגוני מגזר שלישי, בתחומים שונים: תכנון אסטרטגי; פיתוח כלכלי-חברתי; מקומי ואזורי; תהליכי גיבוש חזון; יזמות חברתית; פיתוח קהילתי; ופיתוח תכניות יעודיות המותאמות לצרכים הייחודים של הקהילה והעיר.

collective impact.jpg

פריצת דרך בתעסוקת ערבים – מאז שנת 2014, ראות שותפה למיזם קולקטיב אימפקט כחלק מחזון ישראל 15 ויצירת פריצת דרך בשיעור ובאיכות התעסוקה של החברה הערבית בישראל כתנאי הכרחי להשגת קפיצת מדרגה בישראל. מיזם זה נועד להשיג הבנה עמוקה של נקודת מבטם של מעסיקים מהמגזר הפרטי, ברמות הניהול השונות בחברות עצמן, על מנת ליצור מודלים אפקטיביים למתן הזדמנות שווה והוגנת לתעסוקת ערבים. מיזם זה מטמיע את מתודולוגיית ה'קולקטיב אימפקט', שמאגדת בעלי עניין שונים מכל המגזרים בכדי לפתור בעיות חברתיות סבוכות ברמה הלאומית. פרויקט זה נוסד על ידי חברים מכיתה 24 של מלגת ווקסנר ישראל, ובשותפות עם הקרן הקיימת לישראל, "שיתופים" ו"מתן", ואנו רואים בו המשך ישיר של חזון ישראל 15 וגישת הצמיחה המכלילה. הפרויקט פעל במהלך 2017 מול מספר רק של חברות גדולות במשק להטמעת שינויים ארגוניים לקליטת עובדים מהחברה הערבית, הפרויקט רשם הצלחות רבות בקידום השמה של עובדים ערבים בחברות אליו.

 
הרשמו לעדכונים