כלכלי חברתי

פיתוח עירוני

חוסן כלכלי

חוסן כלכלי

מושג

חזון ישראל 15: קפיצת מדרגה מקומית

חזון ישראל 15: קפיצת מדרגה מקומית

קפיצת מדרגה מקומית

שותפות מקומית

שותפות מקומית

מונח

מרחב ציבורי

מרחב ציבורי

מושג

הרשמו לעדכונים