top of page
צוות

TOM

רבקה בעלת תואר מוסמך בבריאות הציבור (M.P.H) בניהול מצבי חירום ומצבי אסון מהפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב

רבקה ברינדזה

מנהלת קשרי חוץ

במהלך לימודיו הקים וניהל את הפעילות של TOM בשנקר, הכוללת קורס אקדמי רב תחומי העוסק בפיתוח מוצרים לאנשים עם מוגבלויות.

רועי גולדנברג

מנהל קהילת TOM בישראל

דפנה קאופמן

יועצת בכירה

הוועד המנהל

הוועד המנהל

  • מר דן עצמון

  • מר גדעון (גידי) גרינשטיין

  • מר אליהו (אלי) נוברשטרן

  • מר גל ענבר

  • מר ארז מלצר

  • גב' דליה לוי-רשל

  • מר שמואל (מולי) רבינא

לזכרם

מרטין בן מורה

מרטין בן מורה

ענת דותן עמר

ענת דותן עמר

bottom of page