ראות בשטח

שלוש שנים לקואליציית העמיות

שלוש שנים לקואליציית העמיות

30-7-2021

קואליציית העמיות חוגגת שלוש שנים

בוחרים בע"מ

בוחרים בע"מ

2020-03-18

בחירות 2021 - נציגי המפלגות דנים בקשר בין ישראל לבין העם היהודי

מנגנון היוועצות בין ישראל לעולם היהודי

מנגנון היוועצות בין ישראל לעולם היהודי

2020-11-16

אירוע למידה של ראות וה- JCPA

אירוע למידה של ראות וה- JCPA

Oct 2018

שנתיים לקואליציית העמיות

שנתיים לקואליציית העמיות

2020-10-01

סיכום השקת קואליציית 'ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי'

סיכום השקת קואליציית 'ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי'

Jul 2018

מפגש שני קואליציית 'ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי'

מפגש שני קואליציית 'ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי'

Oct 2018

אירוע שולחנות עגולים בראות על אתגרי זירת קשרי הקהילה

אירוע שולחנות עגולים בראות על אתגרי זירת קשרי הקהילה

Sep 2018