"אחדות הגורל של המין האנושי, ההולכת וגדלה בימינו בעקבות התקדמות דרכי התחבורה  והקשר, הופכת  סתימת פער למשימה אנושית כללית ומטילה חובות על העמים העשירים המפותחים 
והמתקדמים לבוא במלוא יכולתם לקראת העמים הדלים, הנחשלים ומעוטי היכולת"

דוד בן גוריון, שנתון הממשלה תשכ“א

העם היהודי

Content Type

Jul 2012

נושאים

תיקון עולם

מדינת ישראל

העם היהודי

Leadership, Humanity, Philanthropy, Government, Israel, Jewish People, Tikkun Olam

תיקון עולם של המאה ה-21

שיפור איכות החיים של רבע מיליארד אנשים תוך עשור

קריאה לפעולה: זו עשייה חיונית, לא מותרות

מסמך זה מציע חזון, משימה וקווים מנחים לאסטרטגייה מקיפה של תיקון עולם למדינת ישראל והעם היהודי. הוא קורא לישראל ולעולם היהודי לפעול יחד על מנת לסייע בפתרון סוגיות גלובליות בוערות, ולתרום תרומה משמעותית וייחודית לאנושות.  מתוך הציווי האתי-מוסרי להקלה על הסבל האנושי, אך גם לנוכח האתגרים וההזדמנויות שניקרים לפתחם של ישראל והעם היהודי בעת הזאת, תיקון עולם מהווה עשייה חיונית והוא אינו מותרות (A “must have” and not a “nice to have”). 

 

חתירה מעשית ליישום החזון של תיקון עולם של המאה ה-21 דורשת:

  • מחויבות רשמית והצהרתית של ממשלת ישראל וארגונים בעולם היהודי. למחויבות כזאת תהיה חשיבות סמלית ומעשית;

  • שיח גלובלי בישראל ובעולם היהודי אשר מדגיש את הערכים ההיסטוריים והתרבותיים המשותפים', מאמץ גישה של העצמה ורתימה הרלוונטית לאזרחות בעולם הגלובלי של המאה ה- 21, ובה בעת ומבטא התרחקות מאתוס הקורבנוּת והרדיפה. מהלך כזה עשוי להוביל לשינוי תודעתי, לעיצוב שפה משותפת, ולשינוי בסדרי עדיפויות אשר יחזק את אותם הארגונים שיאמצו את האתגר;

  • מנהיגות חלוצית של פרטים מקרב ממשלת ישראל וסוכנויותיה, וכן מקרב החברה האזרחית, המגזר העסקי, המחקר והפילנתרופיה בישראל ומעולם היהודי.

 

לצד מסמך זה נציג בקרוב אסטרטגיית ליישום אשר תספק מפת דרכים ופרקטיקות לטובת מימוש החזון, השליחות והקווים המנחים שהוצגו במסמך זה.

הרשמו לעדכונים