ביטחון לאומי

Content Type

שינוי בעמדת הדמוקרטים כלפי ישראל? סבב הלחימה האחרון בעיני השמאל הפוליטי בארה"ב

גלאי מגמות מספר 13

שינוי בעמדת הדמוקרטים כלפי ישראל? סבב הלחימה האחרון בעיני השמאל הפוליטי בארה"ב

מאת: דפנה קאופמן


מבוא ותקציר


מסמך זה ממשיג את המגמות העולות בשיח הפרוגרסיבי והליברלי בארה"ב בנוגע ליחס לישראל במהלך סבב הלחימה האחרון עם עזה. המסמך מתמקד במגמות המשמעותיות ביותר, ובעיקר:


  • עמדת השמאל האמריקאי כלפי ישראל היא ביקורתית מאוד בהשוואה ליחסם לפלסטינים, והיא מבוססת על פירוש הסכסוך הישראלי פלסטיני דרך משקפיים של מאבק השחורים לשיוויון בארה"ב .


  • השיח הפרוגרסיבי הביקורתי כלפי ישראל מחלחל לזרם המרכזי של המפלגה הדמוקרטית, והוא שואף להשפיע על מדיניות החוץ האמריקאית וקורא תגר על עצם קיום יחסים מיוחדים בין ארה"ב לישראל.


  • בסבב הלחימה האחרון בלט השבר בקרב קבוצות יהודיות בנוגע למדינת ישראל ולציונות.