ביטחון לאומי

Content Type

2021-05-18

התפנית האסטרטגית של חמאס

מה נשתנה המערכה הזאת מכל המערכות הקודמות

התפנית האסטרטגית של חמאס

במסמך זה מכון ראות טוען שהמלחמה בעזה מבטאת מפנה בעל חשיבות אסטרטגית בתפיסה העצמית של חמאס את תפקידו בתנועה הלאומית הפלסטינית ובמיוחד בנוגע ליחסו לאש"ף, והיא למעשה יישום של תכנית ב' שנוצרה למקרה של ביטול הבחירות הפלסטיניות.  


ולכן, הסבב הנוכחי שונה מקודמיו משום שאינו עוסק רק בסוגיות 'טקטיות' הקשורות לעזה. לתפיסה זו עשויות להיות השלכות על אורך ואופן סיום הלחימה, כמו גם על הנחות העבודה וסדר היום של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.